Svenningelva, elv i Grane kommune, Nordland, sørlig sideelv til Vefsna. Nedbørsfelt 672 km2. Kommer fra Litl-Majavatnet (305 moh., se Majavatnet) og renner nordover gjennom Svenningdalen til Trofors, der den faller sammen med Vefsna som kommer fra øst. Elven er varig vernet mot vassdragsutbygging.