Svartevatnsdemningen, i Sirdal kommune, Vest-Agder, 899 moh., øverst i Sirdalsvassdraget, 130 m høy, 410 m lang. Blant Norges høyeste steinfyllingsdemninger, demmer opp Norges fjerde største reguleringsmagasin med en kapasitet på 1398 mill. m3; vannmagasinet er ca. 15 km langt. Se Sira-Kvina Kraftselskap.