Stockholms-Tidningen, dagsavis i Stockholm 1889–1966 og 1981–84. Ble i 1931 slått sammen med Stockholms Dagblad og i 1956 solgt til landsorganisasjonen i Sverige. Fra starten var Stockholms-Tidningen politisk liberal, men dens synspunkter falt etter hvert sammen med sosialdemokratenes og LOs. Det ble investert store summer på å gjøre bladet til en storavis med særlig vekt på kulturstoff og allsidig innen- og utenriksreportasje, men salget var ikke tilstrekkelig. Ved nedleggelsen i 1966 var opplaget 130 000. I perioden 1981–84 kom avisen ut igjen i tabloidformat, men annonseinntektene sviktet. Siden 1993 har Stockholmstidningen kommet ut som sosialdemokratisk ukeavis i den svenske hovedstaden. Opplag (2005): ca. 2400.