Stein Husby, norsk jurist. Statsadvokat i Eidsivating 1980, sorenskriver i Tana og Varanger 1982, sorenskriver i Kongsberg fra 1986. Husby har vært kretsmeklingsmann for Øst-Finnmark og senere for Sørlandet. Formann i den faste tvistenemnd for LO og NHO fra 1991. Formann i Statens lønnsutvalg siden 1988, og formann i Rikslønnsnemnda siden 2000.