Staurust, klokkemakerfamilie i Lom. Den første var Rasmus Olsen S. (1765–91). Han var allsidig begavet, og tallskivene på hans stueklokker har ofte fint utførte graveringer av blomster, dyr og landskap. Hans yngre bror Jon Olsen S. (1769–1852) har signert flere klokker. I 1820-årene kjøpte Jon gården Gløverstad i Skjåk og kalte seg da Jo Gløverstad. Deres søskenbarn Amund Rasmussen S. (1777–1840) var en meget produktiv klokkemaker.