Statsborgeren, et magasin for den politiske opposisjonen som utkom i Kristiania i årene 1831–1837 med i alt 24 hefter. Redigert av Peder Soelvold til 1835, senere av Henrik Wergeland. Bladet inneholdt blant annet skarpe angrep på embetsstanden. Bladet mistet etter hvert mange lesere fordi opposisjonen fikk et mer tidsmessig organ i Morgenbladet. En fortsettelse, Den nye statsborger, utgitt av bokhandler Jørgen Schiwe, gikk inn i 1838.