'Det spredes mer og mer', musikkverk for fire mannsstemmer av Johan Gottfried Conradi, komponert 1858.