Skansgården

Skansgården er en storgård i Kongsvinger kommune.
Av /Riksantikvaren.

Skansgården, storgård i Kongsvinger kommune, Hedmark, ved E 16 på østsida av Vingersjøen.

Faktaboks

Også kjent som

Skansgarden

Gården er kjent siden 1577, da den tilhørte lensmann Arne Alfsen Arneberg. Gården tilhørte hans etterslekt til omkring 1700, og igjen 1720–1751 og 1765–1812, da den ble solgt til justisråd Jacob Nielsen. Etter hans sønn Niels Bergh Nielsens død ble gården i 1843 solgt til Hans Eiler Hagerup. Den hadde deretter flere eiere før den i 1890 ble solgt til Vinger kommune. I 1907 overtok familien Moe selve gården.

Skansgården har et totalareal på 2200 dekar, hvorav 660 dekar dyrket mark og 1370 dekar produktiv skog. Den hadde tidligere et langt større areal, men det meste av den gamle skogeiendommen er fraskilt. Hovedbygningen fra cirka 1800, med valmtak og tre polygone gavler, er fredet.

Kommentarer (1)

skrev Jonas Botilsrud

Skansgårdens arealer i Kongsvinger kommune under gårds og bruksnummer 6/5. Om det er arealer under andre nummer eller andre kommunder er ikke disse medregnet.Fulldyrket: 502Innmarksbeite: 162Skog: 1380Annen mark: 67Annet areal: 11Totalt: 2124 daa.

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg