En av de minste øyene på Færøyene, sør for Sandoy, 10 km2, 35 innb (2013), høyeste punkt Knútur (392 moh). Færingesagaen forteller at Sigmund Brestisson bodde her, og innførte kristendommen på Færøyene på oppdrag fra Olav Tryggvason. Den første kirken på øya skal ha blitt bygget av ham i 999 evt. Øya har helikopterlandingsplass.