Siri Senje, norsk teaterregissør; utdannet i USA. Ved Den Nationale Scene har hun satt opp Sverre Udnæs' Visittid og Staffan Göthes En utstoppet hund, og for Riksteatret har hun satt opp Agneta Pleijels Da tiden kom til verden. Senje har siden 1990 arbeidet mye som dramaturg og har skrevet for film og fjernsyn (spillefilmen Det største i verden, 2001; fjernsynsserien En udødelig mand, 2005). Arbeidet hennes bærer preg av både en følsom realisme og en mer sosialrealistisk, episk stil.