Simon Marmion, fransk maler. Man tilskriver ham en del alterbilder, miniatyrene i flere håndskrifter og en rekke kabinettminiatyrer. Hans kunst uttrykker en gotisk lyrisk følelse, men viser også en begynnende renessanseoppfatning.