Scotiahavet, havområdet øst for Drakestredet og vest for South Sandwich Islands, grovt regnet mellom 55° og 60° s.br. Dybden ligger stort sett mellom 2000 og 4000 m. Havet er dekket av pakkis og drivis store deler av året, særlig i øst. Strømmen går mest østover, som en del av strømmen rundt det antarktiske kontinent (se Sørishavsstrømmen).