Pakkis, drivis som består av sammenstuvede flak av vinteris på havet i polare områder.