Sasja Sokolov, russisk emigrantforfatter, født i Canada, hvor hans far var militærattasjé, oppvokst i Moskva, hvor han studerte journalistikk og arbeidet som anmelder. Sokolov emigrerte i 1975. Sin første roman, En skole for tomsinger (1976), skrev han da han var skogvokter ved øvre Volga. Fortellingen fremstiller verden slik den fortoner seg for en schizofren gutt som prøver å finne ut av sine første møter med kjærligheten og døden, orientere seg i sin lille verden, avgrenset av skolen og foreldrene. Språket bestemmes av den anonyme hovedpersonens mentale forstyrrelser, og romanens poesi forsterkes nettopp ved at det motiveres i den unge guttens sinnslidelse. I Canada har Sokolov utgitt romanene Tussmørke: eller mellom hund og ulv (1980) og Palisandrija (1984). Han regnes som en av de betydeligste prosaforfatterne i nyere russisk litteratur.