Samogitia, litauisk Žemaitija, polsk Źmudź, ty. Schamaiten, historisk landskap nord for elven Nemunas i Litauen. I middelalderen var Samogitia lenge et omstridt område, siden det skilte de tyske ordensriddernes områder i Livland og Preussen. Tilhørte for det meste Litauen, men lå i perioder rundt år 1400 under Den tyske orden. Under delingene av Polen/Litauen kom Samogitia i 1795 under Russland. Del av det selvstendige Litauen i mellomkrigstiden og fra 1991.