Samfoto AS var et norsk billedbyrå som ble stiftet i 1976 av en rekke frilansfotografer med formål å levere stillbilder til alle typer medier. Byrået ble i 2011 en del av NTB Scanpix som overtok 100 prosent av aksjene. Samfoto hadde da et arkiv som omfattet over 300 000 fotografier, først og fremst natur- og reportasjefotografier.