Said Musa, belizisk jurist og politiker (sosialdemokrat, People's United Party). Belizes utenriksminister 1989–93, statsminister fra 1998.