Belizes historie

Tempelpyramider i landets indre vitner om mayakulturens storhet.

Artikkelstart

Belize var opprinnelig en del av mayakulturens område. Spanierne utforsket kysten i 1531, men fant området, som stort sett bestod av ugjennomtrengelig jungel, uinteressant. Engelske og skotske nybyggere slo seg ned fra 1638, drev piratvirksomhet og brukte slaver fra Jamaica til hogst og utførsel av tømmer. Flere ganger prøvde spaniere forgjeves å drive britene ut med makt. Etter mange stridigheter, først med spanierne og senere med Mexico og Guatemala, annekterte britene området og proklamerte det som kolonien Britisk Honduras i 1862 og som kronkoloni i 1871. Britisk Honduras var underordnet Jamaica til 1884.

Britene frasa seg ansvaret for å bygge en vei mellom Belize City og Guatemala City i 1867. I ettertid gjentok Guatemala flere ganger krav om veibyggingen og foreslo i 1936 at britene skulle avstå den sørlige delen av Britisk Honduras.

Kronkolonien fikk indre selvstyre i 1964. I mai 1970 ble hovedstaden flyttet til Belmopan. Navnet Britisk Honduras ble avskaffet i 1973. I henhold til en avtale mellom Guatemala og Storbritannia fikk Belize full uavhengighet i 1981.

Britisk kronkoloni

Fra 1638 slo britiske pirater seg ned i dagens Belize, og ved å bruke slaver fra Jamaica begynte de utførsel av brasiltre og mahogni. Spanierne prøvde flere ganger å drive ut britene med makt. En traktat fra 1783 fastsatte grensene for Belize og slo fast at britene rettmessig kunne utnytte området økonomisk.

Ved avkoloniseringen av Mexico og Guatemala i 1821 gjorde begge disse landene krav på Belize, som fremdeles ikke var offisiell britisk koloni. Først i 1862 ble kronkolonien Britisk Honduras proklamert.

Strid med Guatemala

Guatemalas krav på Belize og britenes ønske om å opprettholde sin siste koloni i området ledet til en avtale om at Storbritannia skulle bygge en vei mellom Belize by og Guatemala by. Britene frasa seg imidlertid ansvaret for denne avtalen i 1867. Guatemala betraktet dette kontraktbruddet for å være i strid med forutsetningene for å akseptere britenes kontroll over Belize.

Guatemala har siden flere ganger gjentatt sitt krav om veiutbyggingen og foreslo 1936 at Storbritannia skulle avstå den sørligste delen, som ville utvide Guatemalas kontinentalsokkel på Atlanterhavskysten hvor det er påvist oljeforekomster. Siden 1945 har Guatemala betraktet Belize som en av sine provinser, og etter 1954 opptrådte hæren i Guatemala til stadighet provokativt langs grensen.

I 1991 oppnådde Belize anerkjennelse fra Guatemala; forut for dette hadde Guatemala gjenopptatt diplomatiske forbindelser med Storbritannia i 1986 og godtatt Belizes medlemskap i Organisasjonen for Amerikanske Stater (OAS) i 1990. Likevel ble kravet om Belize gjentatt av Guatemala så sent som i 1994.

Selvstyre og uavhengighet

Belize fikk indre selvstyre i 1964 og navnet Britisk Honduras ble avskaffet i 1973. Veteranpolitikeren George Price og hans People's United Party (PUP) førte en sosialdemokratisk politikk i årene 1964–1984.

21. september 1981 fikk Belize sin uavhengighet, men forble en del av Det britiske samvelde og blir forsvart av den britiske hæren. Den sentrum-liberale Manuel Esquivel og hans United Democratic Party (UDP) styrte Belize i perioden 1984–89 og igjen fra 1994 etter en regjeringsperiode i 1989–1994 med George Price som statsminister. PUPs sosialdemokratiske profil var ikke kjennetegnende for Prices siste periode. Utenlandske investeringer i plantasjedrift og turisme har økt, og Price har vært eksponent for en liberal markedsøkonomi.

Esquivel kom tilbake og formet en UDP-regjering i perioden 1994–1998. PUP kom tilbake til makten etter store valgseirer i 1998 og 2003, nå med Said Musa som statsminister, på et program for skattekutt og styrking av de innfødtes rettigheter. Musa hadde bekledd en rekke statsrådsposter siden 1970-årene, og hadde en nøkkelrolle i uavhengighetsprosessen.

Etter 2000

Rundt årtusenskiftet ble Belize påført store ødeleggelser under orkanene Keith og Iris' herjinger. Økonomien viste gode tegn til utvikling, med turistnæringen som viktigste vekstfaktor. Men dette har også skjerpet vekst/vernkonflikten, sentrert om motstanden mot omfattende vannkraftutbygging i et av Mellom-Amerikas største uberørte jungelområder, med forekomster av en rekke truede dyrearter.

I 2002 gjorde Belize og Guatemala store fremskritt for å avslutte sin årelange grensestrid, med Organisasjon av Amerikanske Stater (OAS) som megler. Grensen til Guatemala er imidlertid fortsatt et stridsspørsmål.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg