Belizes historie

Belize var opprinnelig en del av mayakulturens område. Spanierne utforsket kysten i 1531, men fant området, som stort sett bestod av ugjennomtrengelig jungel, uinteressant. . Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Belizes historie

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Inneholder 1 kategori:

Ny artikkel