Belizes samtidshistorie

Belize var opprinnelig en del av mayakulturens område. Spanierne utforsket kysten i 1531, men fant området, som stort sett bestod av ugjennomtrengelig jungel, uinteressant. Engelske og skotske nybyggere slo seg ned fra 1638, drev piratvirksomhet og brukte slaver fra Jamaica til hogst og utførsel av tømmer. Flere ganger prøvde spaniere forgjeves å drive britene ut med makt. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Belizes samtidshistorie

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Ny artikkel