S C = SENATUS CONSULTUS. Finnes på romerske bronsemynter i den tidlige keisertid. Mens gull- og sølvmynter lå under den keiserlige autoritet, lå bronsemynter under Senatets. Forsvinner i den senere keisertid.