Sogn i Lierne prestegjeld og kommune, Nord-Trøndelag, mellom Snåsa og grensen mot Sverige. Utpreget skogdistrikt med sterkt kupert terreng. Mesteparten av arealet ligger over 500 moh. med fjellpartier opp til 1390 moh. (Hestkjølen). Flere store, fiskerike vann (Lenglingen, Rengen m.fl.), og mange elver, som alle renner til Sverige. Spredt bosetning langs bredden av vannene, særlig på nordøstsiden med Rv. 765 (Eidet i Nordli–Östersund).