Rytter, norsk adelsslekt som gjennom kvinneledd stammer fra en jysk adelsslekt av samme navn. Slekten, som opptrer på midten av 1500-tallet, eide atskillig jordegods i Norge, særlig i Smålenene, og forsvinner igjen på midten av 1600-tallet. Peder Pederssøn Rytter (død 1575) til Huseby og Helle Hakonsdatter hadde sønnen Christopher Pederssøn Rytter (død ca. 1595) til Borregard, far til Oluf Christopherssøn Rytter (nevnt 1655) til Østby og Brandstorp. Hans datter Inger Olufsdatter Rytter (død 1696) var gift med generalmajor Georg Reichwein (1593–1667), eier av Aker og Disen, senere med generaladjutant Nicolaus Helvaderus Silberstein.