Rudolf von Bennigsen, tysk politiker. Var i en årrekke opposisjonsleder i Hannovers landdag, og arbeidet for et samlet Tyskland under Preussens førerskap. Han virket etter 1866 i Preussen, hvor han ble fører for det nasjonal-liberale parti og 1873–79 president i andrekammeret. Fra 1871 en forgrunnsskikkelse i riksdagen.