Rudolf Fittig, tysk kjemiker. Professor i Tübingen (1869) og Strasbourg (1876). Viktige undersøkelser innen den organiske kjemi; oppdaget bl.a. fenantrenet og laktonene. Fittigsyntese er oppkalt etter ham og består i dannelse av høyere aromatiske hydrokarboner, under innvirkning av metallisk natrium på en blanding av aromatiske og alifatiske halogenforbindelser.