Robert Dudley var fra 1564 1. jarl av Leicester og en engelsk politiker. Han var sønn av John Dudley hertugen av Northumberland, og da faren ville gjøre sin svigerdatter Jane Grey til dronning, måtte Leicester i fengsel 1553, men ble snart løslatt. Han ble tidlig dronning Elizabeth 1s venn, og var en tid på tale som hennes gemal, men møtte motstand hos dronningens politiske rådgivere. Tross sitt vennskap med dronningen fikk han ikke stor politisk innflytelse, og da han 1585 ble satt til å lede hjelpetroppene til Nederland, viste han seg også udugelig. Han fikk nederlenderne mot seg ved å opptre som diktator og måtte kalles hjem igjen. Han fikk reise over på ny, denne gang med diktatorfullmakt fra Elizabeth, men gjorde seg igjen umulig. Han fikk likevel overkommandoen over troppene mot spanierne 1588, men døde samme år. Hans stesønn, Robert Devereux, Jarlen av Essex, overtok hans stilling som Elizabeths yndling.