Rhea Silvia, også kalt Ilia (fordi de romerske kongers avstamning ble utledet fra Troja eller Ilion), i romersk mytologi en datter av kong Numitor i Alba Longa, som ved guden Mars ble mor til Romulus og Remus.