Rene Harris, naurisk politiker; president i Nauru 1999–2000, fra 2001 til januar 2003 og fra 8. august 2003 til 22. juni 2004.