René Huyghe, fransk kunsthistoriker, førstekonservator ved Louvre 1937–51, ble æresdirektør 1951. Han hadde ansvaret for evakueringen av Louvre under den annen verdenskrig, og monterte malerisamlingene etter krigen. Huyghe interesserte seg særlig for det moderne maleri. Han utgav bl.a. Histoire de l'art contemporain (1935), La Peinture actuelle (1945), L'Art et l'âme (1960), Formes et forces (1971) og De l'art à la philosophie (1980). Selvbiografien Une vie pour l'art utkom 1994.