Reidar Dahl, norsk jurist og idrettsleder. Høyesterettsadvokat 1923. Formann i ankenemndene for ulykkestrygd og krigspensjonering 1945–67. President i Norges Fotballforbund 1936–49 og 1953–55. Æresmedlem av Norsk Skuespillerforbund pga. sin innsats for norske scenekunstnere under den tyske okkupasjon 1940–45.