Redvers Henry Buller, britisk general. Deltok i felttog i Kina og Afrika, ble ved boerkrigens utbrudd 1899 øverstbefalende over de britiske stridskrefter, avløst av Lord Roberts etter nederlaget ved Colenso året etter.