Røken DS, båt som gikk i rute på Indre Oslofjord, bygget 1893 på verftet Eriksberg, kjøpt 1919 av Skibsaktieselskapet Røken & Hurum, solgt 1925 til Dampskibsselskabet Asker, Røken og Hurum. I 1933 ble skipet modernisert for trafikk til Hvalstrand Bad med navnet DS Hval. Båten forliste 1979.