«Hvilket skulle bevises», opprinnelig sitat fra en latinsk oversettelse av Evklids skrift om elementær geometri, settes etter et matematisk bevis for å angi at man har lyktes i å bevise det man søkte å bevise.