Pteris, bregneslekt i familien Pteridaceae. ca. 250 arter, de fleste i tropene. Langstrakte sporehoper som er skjult under bladflikenes tilbakebøyde rand. Flere arter blir dyrket som stueplanter, f.eks. kantbregne.