Prytaneion, rådhuset i flere greske byer i antikken, f.eks. i Athen. Der møttes bystatens regjering eller formannskap, prytanene (gr. prytaneis), der mottok man utsendinger fra andre land, og der fikk fortjente menn festmåltider på byens bekostning.