Proton, serie på fire sovjetiske satellitter spesielt konstruert for studier av høyenergetisk kosmisk stråling, gammastråler og elektroner av galaktisk opprinnelse. De tre første, skutt opp 1965–66, veide 12,2 tonn. Proton 4 (opp 1968) veide 17 tonn, hvorav instrumentene alene utgjorde 12,5 tonn.