Prairial, «høymåned», 9. måned i den franske revolusjonskalender (20./21. mai–18./19. juni).