Tidsregning, kronologi, er systemer for beregning og inndeling av tiden. For de fleste kulturer på Jorden er de astronomisk betingede periodene de mest iøynefallende slik at begrepet i praksis er knyttet til disse. De grunnleggende tidsenheter er dermed døgn, måned og år.. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Tidsregning

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt