Lars Porsenna var ifølge romersk tradisjon en etruskisk leder fra Clusium som beleiret Roma 508 fvt. for å hjelpe den fordrevne kong Tarquinius tilbake til makten. Hendelsen ble i senere romersk tradisjon omspunnet med en rekke myter, og det er høyst usikkert hva utfallet faktisk ble. Den vanligste tradisjonen er at Porsenna bøyde av da han ble klar over romernes kamplyst og sterke moral. Til historien hører Horatius Cocles («den enøyde»), som nesten alene hindret Porsennas styrker å krysse en bro over Tiberen, og Mucius Scaevola som ikke lot seg affisere av tortur.