Pontus Fürstenberg, svensk kjøpmann og mesén. I sin fødeby Göteborg bygde han 1885 et galleri for sin betydelige samling, vesentlig av moderne svensk og fransk kunst. Ved hans død gikk denne over i byens eie som en særskilt del av Göteborgs Konstmuseum. En stor donasjon fra Fürstenberg muliggjorde også opprettelsen av Göteborgs orkesterförening 1905.