Pierre Gassendi var en fransk filosof, matematiker og naturforsker. Han søkte under påvirkning av Galilei å forene den nye mekanistiske naturvitenskap med Epikurs atomlære. Gassendi kritiserte skarpt Descartes' filosofi og understreket betydningen av sanseerfaringen og den eksperimentelle utforskning av naturen. Locke var påvirket av Gassendi, som kan regnes som en pionér for en ny naturoppfatning.