Peter Marius Hansen, dansk maler, elev av Kristian Zahrtmann. Sm.m. Fritz Syberg og Johs. Larsen dannet han kjernen av Fynboerne.Han skildret fynsk hverdagsliv i en lys og klar, impresjonistisk påvirket koloritt i maleriene På isen utenfor byen (1901) og Pløyemannen vender (1902). Han fant også motiver fra København og Italia. Han har også laget et frodig og humørfylt bilde av Kai Nielsen som modellerer Fåborg museums grunnlegger Mads Rasmussen (1913, Fåborg museum).