Parisfreden var avslutningen på Krimkrigen; de folkerettslige bestemmelser ble nedfelt i Parisdeklarasjonen.