Pamphili, utdødd italiensk adelsslekt, nevnt første gang i 917. Francesco Pamphili fikk riksgrevetittel 1461. Slekten, som hadde stor innflytelse i Roma på 1600-tallet, døde ut 1760. Til slekten hører bl.a. Giovanni Battista Pamphili (1574–1655), som ble pave 1644 med navnet Innocens 10. Han lot bygge Palazzo Pamphili på Piazza Navona i Roma (i dag Brasils ambassade), og la grunnen til slektens store kunstsamlinger, som senere også kom til å innbefatte slekten Aldobrandinis samlinger. Slektens navn og eiendommer gikk i arv til slekten Doria-Landi, som under navnet Doria-Pamphili-Landi (Doria) fortsatt eier kunstsamlingene; disse er nå utstilt i Palazzo Doria-Pamphili ved Il Corso i Roma.