Doria-Pamphilj-Landi, italiensk adelsslekt fra Genova, kjent siden 1200-tallet. Slekten har fostret mange genuesiske doger og sjøkrigere; den betydeligste var admiral Andrea Doria (1468–1560), som fikk tittelen fyrste av Melfi. Hans titler gikk i arv til hans brorsønns sønn, som var giftet inn i slekten Landi, fyrster av Valditario. Slekten fikk innflytelse i Roma da Giovanni Andrea 3 fyrst Doria Landi (1653–1737) giftet seg med prinsesse Anna Pamphilj (1652–1728), grandniese av pave Innocent 10. Deres sønnesønn, Giovanni Andrea 4 fyrst Doria Landi (1704–64) arvet på grunn av dette ekteskapet slektene Aldobrandini og Pamphilis titler, godser og kunstsamlinger. Hans sønn, Andrea 4 fyrst Doria Landi (1747–1820) fikk 1763 lov til også å forene våpenet og navnet til slekten Pamphilj med sitt eget. Hans sønnesønner var pavelig statssekretær Giuseppe Maria kardinal Doria-Pamphilj-Landi, Andrea 5 fyrst Doria-Pamphilj-Landi (1813–76) og ridder Domenico Doria-Pamphilj-Landi (1815–72), som grunnla Santa Maria Capella-hospitalet for kronisk syke. Fyrst Andrea 5s sønnesønn var antifascisten Filippo Andrea 6 fyrst Doria-Pamphilj-Landi (1886–1958), som 1944 ble valgt til det frie Romas borgermester. Slekten eier fremdeles Palazzo Doria i Genova og Palazzo Doria-Pamphili i Roma, som rommer en av Italias største og beste kunstsamlinger i privat eie. Palasset huser også huset Aldobrandinis store samling av antikk skulptur.