PROM, integrert krets som inneholder et leselager (ROM) som kan programmeres elektrisk. Programmeringen skjer med spesielt utstyr, slik at PROM-kretsen opptrer som et rent leselager når det er plassert i den datamaskinen eller det elektroniske apparatet den skal brukes i. Jfr. ROM.