Páll Ólafsson, islandsk lyriker og bonde. Hans lyrikk har røtter i østislandsk folkelig diktning og bærer preg av romantikkens samfunns- og litteratursyn. Hans skrev kjærlighets-, natur- og dyredikt, ofte med en humoristisk vri. En omfattende samling av hans dikt, Ljóðmæli, kom i to bind 1899–1900. Norske gjendiktninger ved Hans Hylen i Millom frendar (1944).