Otto Frederik Müller, dansk biolog. Danmarks ledende zoolog på 1700-tallet, først og fremst fordi han utforsket tidligere forsømte dyregrupper, som vannedderkopper, ormer, bløtdyr, småkreps og infusjonsdyr. Gjennom sine arbeider om infusjonsdyr ble han en av mikrobiologiens pionerer. Drev i flere år studier i Oslofjorden, hvor han samlet materiale til sitt store verk Zoologia danica (4 bd., 1788–1806). Skrev Reise igiennem Øvre-Tillemarken til Christiansand og tilbage 1775 (1778, faksimile-utg. 1955), om en reise han foretok som ny utgiver av Flora danica etter G. Chr. Oeder fra 1772.