Orest Kiprenskij, russisk maler, tegner og grafiker, særlig kjent for sine psykologiske portretter av betydelige personer i sin samtid.