Ole Bjørn Kraft, dansk journalist og politiker. Var etter statsvitenskapelige studier knyttet til bl.a. Århus Stiftstidende, fra 1931 i Berlingske Tidende, hvor han var ansatt til 1964 med unntak av årene 1940–42 da han arbeidet som journalist i middagsavisen B.T. Folketingsrepresentant for Det konservative Folkeparti 1924–64; parlamentarisk fører 1940–45, 1947–50 og 1953–55. 1945 forsvarsminister og utenriksminister 1950–53. I sin politikk fulgte han alltid en klart vestorientert og sterkt forsvarsvennlig linje. Han spilte også en fremtredende rolle i Nordisk Råd, hvor han var medlem 1952–63 og formann for den økonomiske komité 1958–62. Utgav sine memoarer i fire bind 1958–75.